Bu Kategoridesiniz : / / / 28 Ocak 2018 Pazar 19:14

OLYMPOS ANTİK KENTİ NEREDE ?

Olympos Antik Kenti Likya Bölgesi’nin doğusunda; günümüz Antalya il merkezinin 80 km. kuzeybatısında yer alır.

YAZIYI OYLA
[Total: 5 Average: 4.6]

Olympos Antik Kenti Likya Bölgesi’nin doğusunda; günümüz Antalya il merkezinin 80 km. kuzeybatısında yer alır.Tekirova beldesini geçtikten sonra Çıralı Kavşağını Geçince 2 km sonra Olimpos kavşağına geleceksiniz.Oradan küçük minibüsler ile 7 km kadar gittikten sonra varmış olacaksınız.

Doğu yönünde denize kıyısı olan kent, kuzey ve güney yönden de yüksek dağ sıraları ile çevrili korunaklı bir vadi içinde konumlandırılmıştır. Ortasından geçen Akçay, kenti kuzey ve güney olmak üzere ayırır. Alandaki kazı çalışmaları Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden B. Yelda Olcay Uçkan tarafından yürütülmektedir.

Olympos’un ilk kuruluş tarihi bilinmese de ilk Helenistik döneme kadar uzanır. Özellikle güney kentte ve nehrin iki yanında Helenistik duvar kalıntıları halen görülebilmektedir. M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Roma ile Anadolu’daki kentler arasında çatışmalar yaşanmış ve bu mücadelede Kilikyalı korsanlar Anadolu’daki kentleri desteklemiştir. M.Ö. 100’de Roma senatosu Lex de Provinciis Praetoriis adı verilen bir kanun hazırlayarak korsanlarla başa çıkmaya çalışmıştır.

M.Ö. 78’de ise Roma, Kilikya’nın stratejik konumunu algılayarak, Publius Servilius Vatia’yı korsan hareketlerini sona erdirmek için görevlendirmiştir. M.Ö. 77-76 yıllarında Servilius Vatia, Likya’da Olympos, Phaselis ve Korykos kentlerini zapt etmiştir. Likya genelinde korsanlarla işbirliğine girilmemesine rağmen Doğu Likya’da karışıklıklar baş göstermiş ve Phaselis, Korykos, Olympos ile Pamphylia’da pek çok yeri zapt eden korsan şefi Zeniketes, M.Ö. 77-76’da Vatia’nın beyliğine son vermesine kadar bu kentlerde hâkimiyetini sürdürmüştür. Strabon’un Artemidoros’tan aktararak anlattığı bilgilere göre, Olympos Likya Birliği’nde üç oy hakkına sahip altı şehirden biridir ve Likya’nın doğusunu temsil etmiştir. Olympos bu dönemde OΛYMΠH ΛYKIΩN etnikli sikkeler basmıştır. M.Ö. 2. yüzyıldan M.Ö. 1 yüzyıla geçiş döneminde ise, Likya Birliği’nde üç oy hakkına sahip şehirler sikke basmaya devam ederken Olympos’un birlik sikkeleri sona ermiştir. M.Ö. 81 yılına tarihlendirilen Lagina Hekate kutsal alanındaki bir yazıtta da Birlik üyesi kentlerin içinde Olympos yerine Limyra’nın adının geçmesi, bu dönemde kentin Likya Birliği’ne üye olmadığını gösterir. Olympos ve komşu şehir Phaselis’in Likya Birliği’ne giriş nedeni ve zamanı tam tespit edilememiştir. Birliğe ait sikkelerden sonra aniden bunların taklidi olmakla birlikte, birlik etnikonu taşımayan ve Pseudo-Birlik sikkeleri adı verilen sikkeler basmışlardır. Pseudo-Birlik sikkelerinin basımı M.Ö.2. yüzyıl sonlarında başlamış ve M.Ö. 77’ye kadar devam etmiştir. Bu sikkelerde birlik etnikonu bulunmaması Olympos’un Korsan hâkimiyetine girdiğini gösterir. Arap donanmasının M.S. 646’dan 8. yüzyılın ortasına kadar Doğu Akdeniz’deki etkinlikleri, özellikle kara yolu ile Anadolu’nun iç bölgelerine bağlantısı sınırlı olan Likya kentlerini olumsuz etkilemiş olmalıdır. Arap saldırılarının Akdeniz kıyısındaki kentlerde yol açtığı sorunlar, M.S. 692 yılında toplanmış olan Trullo Konsili’nde alınan kararlarda izlenebilmektedir. Barbarlar olarak adlandırılan Arapların istilaları sonucunda din adamlarının seyahat etmesinde ortaya çıkan güçlükler nedeniyle, bu tarihe kadar her eyalette yılda iki kez yapılması gelenek haline getirilen sinodların yılda bir kez yapılmasına kara verilmiştir. Diğer bir kararda ise barbarların saldırıları nedeniyle Kıbrıs adası piskoposu Ioannes’in cemaati ile birlikte Hellespontos’a göç ettiği öğrenilmektedir. Likya Bölgesi’ne çok yakın olan Kıbrıs’ta yaşayan din adamlarının Arap saldırıları sırasında aldıkları Ada’yı terk etme kararı, olasılıkla deniz yolculuklarında Kıbrıs’tan sonraki demirleme yeri olan komşusu Likya’nın da özellikle kıyı kentlerinde önemli nüfus hareketlerine neden olmuştur. M.S. 8. yüzyılın ikinci yarısında, halifeliğin Şam’dan Bağdat’a geçmesi sırasındaki olaylar nedeniyle, Arapların Akdeniz’deki ve dolayısıyla Likya üzerinde etkinliklerinin geçici bir süre için azaldığı tahmin edilebilir. Haçlı seferleri sırasında Venedik, Cenova ve Rodos şövalyelerinin istilasına uğrayan Olympos’ta, bu devirde Akropol ve Ceneviz tepesi olarak adlandırılan yamaçlarda savunmaya yönelik yapılaşmalar ile kent içerisindeki bazı yapılarda yerleşmeler olması muhtemeldir.

15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet devrinde tüm Teke Yarımadası, Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak bu dönemde kentte bir Türk yerleşimi olduğuna dair hiçbir kalıntı mevcut değildir. 18. yüzyıldan 20. yy başına kadar Yörüklerin kenti kışlak olarak kullandıkları bilinmektedir. Ancak yaklaşık 1850’li yıllarda Kıbrıslı Hacı Hasan isimli bir kişi tarafından Güney Liman Caddesi üzerine bir su değirmeni inşa edilmiştir.

Öne çıkan görsel ; @miss_balkan instagram

Yazı kaynak : http://www.bakayrinti.com/m-haber-12469.html

 benzer yazılar

Bodrum Gezilecek Yerler  

Bodrum Gezilecek Yerler

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır?  Nasıl bir heyecandır?  

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır? Nasıl bir heyecandır?

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…  

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…