Bu Kategoridesiniz : / / / / 11 Şubat 2018 Pazar 10:11

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ İNANÇ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ: SUMELA (MERYAMANA) MANASTIRI

YAZIYI OYLA
[Total: 3 Average: 4]

Sumela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesi sınırları içerisinde, 1987 yılında milli park ilan edilen Altındere Vadisi Milli Parkı’nda yer alır. Manastır, Altındere köyü sınırları içinde olup, Maçka’ya 17 km, Trabzon şehrine ise 47 km uzaklıktadır. Bu yapı, Altındere vadisine hakim Karadağ’ın eteğinde, sarp bir kayalık üzerine kurulmuştur ve halk arasında Meryem Ana olarak da adlandırılmaktadır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür.
Sumela, Hıristiyanlığın özellikle de Ortodoks mezhebinin Anadolu’daki en eski ve en önemli manastırlarından biridir. Böylece, Ortodoks Hıristiyanları tarafından önde gelen kutsal yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, inanç
turizmi açısından çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Ayrıca, oldukça sarp ve yeşil bir doğanın oluşturduğu coğrafî bir mekanda inşa edilmiş olmasından dolayı, muhteşem manzarasıyla da turistik bir çekim merkezi durumundadır.

İnsanların yaşadıkları, çalıştıkları ve çeşitli gereksinmelerini karşıladıkları yerlerin dışında, inanç merkezlerini ziyaret etmek suretiyle inançlarının gereğini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri dini amaçlı turistik gezilerin, turizm olgusu içerisindeki değerlendirilmesi inanç turizmi olarak tanımlanabilir.
İnanç turizmi bakımından Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Nitekim, gerek ilkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi, gerekse de Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin, Ortaçağ’da ise Musevilerin yaşadıkları yerlerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme politikaları sonucu, bu topraklara sığınmış olmaları, Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra, çok sayıda sinagog ve kilisenin Anadolu’da yer almasına neden olmuştur. Anadolu’nun Türkleşmesinden sonra, Selçuklu ve özellikle de Osmanlılar döneminde bu topraklarda yaşayan insanların inançlarında
serbest bırakılmaları ve herhangi bir baskı olmadan kendi inançlarını yaşamaları ve mabetlerini inşa etmelerine izin verilmesi bunda etkili olan en önemli unsurlardandır. Bunun sonucunda da Anadolu’da inşa edilmiş dini
mabetler ve tapınaklar, milletimizin İslami anlayış paralelinde derin saygı ve hoşgörü içerisinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eserlerden biri de Sumela Manastırı’dır.

Kuşkusuz bu eserler, güneş-kum, deniz turizmine alternatif turizm çeşitlerinden inanç turizmi açısından ülkemize büyük avantaj sağlamakta ve bu konuda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi durumuna gelmesine zemin hazırlamaktadır. Çünkü ülkemizin hemen her bölgesinde inanç turizminin gelişmesine hizmet edecek çok sayıda dini mabet ve inanç merkezi
mevcuttur. Örneğin; dünyadaki en önemli üç dinden birisi olan Hıristiyanlık, aslında Kudüs’te doğmuş olmasına rağmen, onun yayılıp gelişmesinde Anadolu’nun özel bir yeri olmuştur(Keskinsöz, 1999, s.13). Romalıların baskı ve zulmünden kaçan Hz. İsa’nın havarilerinin bir kısmı Anadolu’ya gelmiş ve burada dini yaymaya çalışmışlardır. Hz. İsa’nın yardımcısı Aziz Yuhanna, Hz. Meryem ile Efes (Efesos) dolaylarına yerleşmiş, orada yaşayıp ölmüştür.

Onun adına bir kilisenin ve Hz. Meryem’in adına bir evin varlığı bu geleneği desteklemektedir. Yine Hıristiyanlığa bir dünya dini niteliği kazandıran Aziz Pavlus Tarsusludur ve Anadolu’nun birçok yerini dolaşarak yeni dine taraftar ve dini mabetler kazandırmakta çok önemli bir rol oynamıştır. İlkçağ kentlerinden Pamukkale’deki Hierapolis şehrinde Aziz Philippos adında başka bir havarinin yaşamış olması, bir diğerini oluşturur(Kaya, 1999,s.41). Bunlara Hıristiyanlığın ilk önemli yayılmayı Anadolu’dagerçekleştirmesinde etkili olan Demreli Aziz Nikolas, İzmitli Azize Barbara,
Hierapolisli Aziz Bartholomeos’u da ilave etmek gerekir.

Başta İstanbul, Antakya ve Ihlara Vadisi olmak üzere Anadolu’nun birçok yöresinde bu dönemden kalan inanç yerleri çok önemlidir. Bu bağlamda, Sumela Manastırı’da çok büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. Ancak, görülen o
dur ki, ülkemiz bu kaynakları yani potansiyeli, turizme kazandırmada yeterince başarılı olamamıştır. Oysa ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler çeşitli ülkelerde insanları bir araya getirmekte ve dünya üzerindeki Kudüs, Mekke, Antakya … vs gibi bazı şehirler, farklı kültür, uygarlık ve dinler arasında oluşan yakın ilişkilere sahne olmaktadır. Ülkemiz de sahip olduğu tarihsel ve arkeolojik zenginlikler, özellikle de Hıristiyanlığın açık hava müzesi olması sebebiyle inanç turizmi bakımından son derece önemlidir. En azından İsrail ve Yunanistan kadar öneme sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin bu konudaki önemi ya iyi kavranamamış ya da buralara sadece arkeolojik bir yer, bir kalıntı olarak bakılmıştır(Kaya, 1999,s.41). Oysa, bunların inanç turizmi bakımından değerlendirilmeleri bir taraftan ekonomik girdi olarak ülkemize ve dolayısıyla da bulundukları bölgelere büyük katkı yaparken, diğer taraftan
turizmin yılın tamamına yayılması sağlanmış olacaktır.
Bu amaçla da Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlı Altındere köyü sınırları içerisinde bulunan Sumela Manastırı’nın var olan turizm potansiyelini çeşitlendirmek ve sadece Nisan-Ekim ayları arasındaki turizm aktivitesini bütün bir yıla yaymak için, inanç turizmi bakımından da mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bu potansiyel Sumela Manastırı’nda fazlasıyla
vardır. Çünkü Sumela Hıristiyanlığın, özellikle de Ortodoks mezhebinin Anadolu’daki en eski ve en önemli kiliselerinden biridir. Böylece Ortodoks Hıristiyanları için kutsal yerlerden biri olarak görülen Sumela Manastırı, bu nedenle inanç turizmi açısından çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

Kaynak ; Y.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya ABD.

 benzer yazılar

Bodrum Gezilecek Yerler  

Bodrum Gezilecek Yerler

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır?  Nasıl bir heyecandır?  

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır? Nasıl bir heyecandır?

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…  

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…