Bu Kategoridesiniz : / 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:41

Türkiye’de Turizm

YAZIYI OYLA
[Total: 4 Average: 3.8]

Turizm dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler ve kentler artan küresel rekabet ortamında turistleri  kendi bölgelerine çekebilmek için büyük bir yarış içindedir. Birçok gelişmekte olan ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de turizm, ekonominin motor güçlerinden birini teşkil etmekte; istihdam
yaratmak, döviz girişi sağlamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek konusunda, doğal çekim alanları, tarihi ve arkeolojik alanları, gelişen turizm altyapısı ve kültürel yapısıyla, en önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde belirtilen uzun vadeli turizm stratejisinin ana hedefi; sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar,uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri
bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.

Ülkemizde ilk modern turizm hareketi 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmanî adını taşıyan serginin açılışı dolayısıyla başta Avusturya olmak üzere çeşitli yerlerden turistlerin gelmesi ile olmuştur. Ancak ülkemizin turizm bakımından gelişmesi, 1957 yılından itibaren Bakanlık düzeyinde ele alınması ile başlamıştır. Buna karşın Türkiye turizmde yakın yıllara kadar uluslararası düzeyde önemli bir yer edinememiştir. Uluslararası turizm ülkemizin ancak son yıllarda tanıştığı bir olgudur.


1990 yılında yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyonun üzerine çıkmış, 1997 yılına gelindiğinde 10 milyon sınırına yaklaşmış ve Türkiye’yi dünyada en çok turist ve turizm geliri çeken 20 ülke arasına sokmuştur Türkiye turizm endüstrisi 1980’lerin ortalarından itibaren hızlı bir gelişim süreci yaşamıştır.Bu dönemin başında birer tarım kenti olan
Antalya ve Muğla artık dünyanın sayılı destinasyonları arasına girmiştir. 1980’lerin ortalarından itibaren, Türkiye’nin dışarıya açık liberal politikalarla yönetilmeye başlaması,TL’nin konvertibilitesi, yurda giriş-çıkış prosedürlerinin azaltılması, Türkiye’nin ticaret başta olmak üzere uluslararası alanda gittikçe önem kazanması, 1982 yılında 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun çıkarılması,1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerin bu konjonktürdeki varlığı gibi gelişmeler nedeniyle turizm endüstrisinin gelişmesi bu dönemde hız kazanmıştır.

 

 benzer yazılar

Bodrum Gezilecek Yerler  

Bodrum Gezilecek Yerler

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır?  Nasıl bir heyecandır?  

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır? Nasıl bir heyecandır?

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…  

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…